Den nya sidan

Efter ha använt sidan en tid så är det bestämt att förenkla den.
Uppdateringar görs på sidan under en tid framåt.