Gymet Guntorp

if-weimer-14-4

 

 

Vid styrelsemötet 14/1 2018 beslutade en enig styrelse att byggandet av gymmet ska påbörjas så snart som möjligt. Befintlig byggnad innehållande omklädningsrum och klubblokal kommer att förlängas 10m. Bygglov och offerter är klara. Vi har lämnat ritningar på huset till Moelven för kostnadsförslag på det nya huset och övriga hantverkare är vidtalade så förhoppningsvis kan bygget påbörjas inom kort. Finansieringen är nästan i hamn och ser ut som följer:

Arvsfonden:  443 000 kr, Samhällsföreningen Lyrestad 50 000kr, Hembygdsföreningen 50 000kr, Byalaget Böckersboda 10 000 kr, eget kapital 100 000kr totalt : 653 000kr.

Göran Ek

 

Google språk