Gym

Enkät gällande möjligheten att bygga ett gym i anslutning till Idrottsplatsen Guntorp

Under senare år har styrelsen för IF Weimer kommit fram till att vi behöver utöka verksamheten på Guntorp så att vår fina anläggning utnyttjas mer. Ett gym ligger i tiden och bygden behöver en träningslokal för gammal som ung.

Vi skickar nu ut detta flygblad för att se om det finns intresse bland de boende i Lyrestad att frekvent använda sig av gymmet och lösa årskort. Beräknad kostnad för ett årskort idag är c:a 70 -80kr./ månad beroende på antal sålda årskort 

Vid ett positivt resultat av enkäten beräknar vi start av markberedning i oktober och byggstart  februari – mars nästa år.

Byggnadskostnaden för gymmet i sin helhet beräknas till c:a 700 000 – 800 000 kr. Glädjande nog har arvsfonden  tyckt som vi och gett oss möjligheten att ta emot ett bidrag på drygt 400 000kr. Som alla förstår räcker inte arvsfondens generösa bidrag men vi räknar med bidrag från bygdens föreningar och en del andra sponsorer.

Mer detaljerad info angående gymmets tränings redskap, öppethållande m.m kommer senare allt eftersom bygget tar form.

Använd talongen nedan och fyll i om ni tycker detta är en bra idé och om ni kan tänka er att lösa årskort eller gå in på IF Weimers hemsida  (ifweimer.com ) och fyll i era svar. 

Det kommer också att finnas en låda på Freij´s där ni kan lämna era svar

Vi i Weimers styrelse vill veta bygdens intresse att utnyttja gymmet och tackar på förhand för ert deltagande i denna enkät.