Start

Årsmöte IF Weimer

11/03/2018

if-weimer-14-4

Den 11 / 3 – 18 kl.17:00 hade IF Weimer årsmöte i klubblokalen i Guntorp. Hela styrelsen är intakt sedan förra året då ingen av styrelsemedlemmarna eller ansvariga för olika områden hoppade av.

Kassör Jan Arvebring redogjorde för Weimers ekonomi vilken är mycket god delvis beroende på inkomster från ställplatsen.

Sekreterare Dag Gustavsson läste upp förra årets verksamhetsberättelse. IF Weimer har många verksamheter som till exempel barngympa, barndans, minigolf, boule, skidbacke, tennis och fotboll m. m. Styrelsen vill därför tacka alla ledare och tränare för allt engagemang och arbete för det gångna året och hoppas på en fortsättning kommande säsong.

Kommande år kommer att bli jobbig då byggnationen av gymmet startar sista veckan i mars och minigolfbanorna ska bytas ut och hela golfbanan rustas upp med nytt staket m. m.

Goranek

Öppet tider skidliften

if-weimer-14-4

Skidliften är nu stängd för säsongen

 

Goranek
Google språk